Аутори

Горан Јанковић

Горан Јанковић рођен је 26. јануара 1957. године у Подгорици. За преко 30 година рада у области ликовних, визуелних умјетности и дизајна излагао је на бројним колективним и самосталним изложбама те учествовао у низу пројеката из умјетности и културе. Добитник је више признања и награда из области графичког дизајна и оглашавања.

You must be logged in to post a comment Login